Stambomen

Bij het zoeken naar familieleden komen we soms voor problemen te staan die het zoeken niet eenvoudiger maken. Zie hiervoor het onderstaande bericht.

"Een vreeselijke brand" 

Op 3 mei in het jaar 1759 ontstaat er brand bij de bakker. Het vuur, aangewakkerd door een oostenwind, steekt ook het huis van Wouter Vos aan en ook de pastorie, die een tiental meters ten noorden van Wouter op een terp ligt. Deze beide huizen hebben een rieten dak en zijn reddeloos verloren. Ze branden tot de grond toe af.
Door de brand in de pastorie gaan ook alle kerkelijke documenten verloren. Alle boeken met doop-, trouw- en begrafenisaantekeningen zijn verbrand, waadoor genealogieŰn vˇˇr deze datum slechts op ingewikkelde wijze te achterhalen zijn. Ook het memoriaalboek is ten pooi aan de vlammen, een boek waarin alle kerkelijke gebeurtenissen beschreven zijn. Zo is praktisch alle informatie verdwenen over de tijd vˇˇr de reformatie.

Zelfs Haarlemse krant maakt er op 8 mei melding van.

Klik hier voor meer informatie omtrent de stambomen van de familie Kei(j)nemans en andere aanverwante families.

 

 

Bericht uit de Haarlemsche Courant van 8 mei 1759

4 mei 1759. Nederhemert buiten Heusden.

Gisteren namiddag ten 3 uuren is alhier een vreeselijke brand ontstaan aan het Huis van den Bakker, waardoor binnen 3 uuren drie Huizen met derselver schuuren en een Hooiberg in de Assche is geraakt, waaronder het Huis van den Predikant,derwelke daaruijt niets heeft kunnen bergen als zijn Familie; ook is een Koebeest, een Kalf en een Varken verbrand. Daar is een Brandspuit uijt Heusden naar toe gezonden met eenige Burgers, dewelke het hebben gebluscht en belet dat de Kerk en verdere Huijzen niet aan brand zijn geraakt