Inleiding

Het is op het nippertje, krap aan, maar opa Dirk wordt op 11 mei 1876 geboren,
nadat vader Jan en moeder Antonia Elisabeth van der Vliet de dag ervoor getrouwd zijn,
't kon net, just in time. Aan de Waaldijk in Vuren, niet ver van het Fort,
Het 'Benejeeind', onder de rook van de veldovens, in de bedstee.
Zijn vader,Jan, in Dalem geboren op 16 juni 1855, als boerenknecht begonnen,
graaft dan de klei voor de steenfabricage af en vervoert die per kruiwagen
en later met paard en wagen naar de modderplaats en naar de aardwal, onder ons beter bekend als 'de wal'.
De klei blijft daar een tijdje liggen, zodat de plantendelen kunnen vergaan, vorst en regen doen de rest.

De familie Keijnemans is onlosmakelijk verbonden met "den oven", de steenfabriek van Heuff en Co,
waar zij geboren worden, wonen, werken en overlijden.

Tegen deze achtergrond is het volgende verhaal geschreven. Zij werken in de klei, doen dienst als stalknecht, sporen grond,
stoken de veldoven en later de oven, varen voor Heuff en voeren zand aan, bedienen de pers, snijden de stenen op,
lopen 's nachts te matten, rijden gedroogde stenen per locomotief naar de kamers , zetten stenen in , kruien uit en sorteren,
laden stenen in schepen en later op vrachtauto's, onderhouden de machines, ontwikkelen verder het proces,
zetten mee de automatisering op, houden het zandbedrijf met zijn zandzuigers en overige schepen bij en vaarklaar,
runnen m.n. het praktische gedeelte van de steenbakkerij en zitten op de 'receptie' en doen administratief werk en vakantiewerk.
Kortom, je komt ze op de gehele fabriek, in de gehele organisatie tegen tegen.

Ovenvolk met hart voor het bedrijf en trots op het product, de bekende en gewaardeerde "Heuffsteen'
welke wordt geproduceerd, de 'H' staat voor kwaliteit.

Het duurt lang voor deze noeste arbeid wordt gewaardeerd en op waarde wordt geschat. Het verhaal van de steenfabriek
plaatsen we in een economische slechte tijd waarin de industriŽle revolutie begint, een tijd van ups en downs.
De arbeiders, de vrouwen en de kinderen zijn vaak de speelbal in het productieproces.
Er is nauwelijks een alternatief in de regio.

De "Heer en de Baas" regeren met ijzeren hand, soms zelfs vuist en het werkvolk, ja zelfs de gezinnen,
volgt over het algemeen slaafs, in vaak volledige afhankelijkheid.

Het is daarom goed een schets te geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de baksteenindustrie in Vuren.
De ingevoegde kaartjes geven een beeld van Vuren vanaf rond 1100 met het kasteel, de kerk, de Groene weg,
de Donkere Ka en De Enk, waartegenover aan de buitenkant van de dijk de steenfabriek ligt.