Mijndert Keijnemans>

MIJNDERT DE BENJAMIN VAN OPOE EN OPA FORT

Hij wordt als laatste op 31 augustus in het huisje in de dijk geboren het is dan 1892. Ook Mijndert bezoekt de school tegenover de glasfabriek en van hem weten we dat hij bij de dokter in Heukelom na schooltijd medicijnen moet ophalen en daarna ook nog rondbrengen.Dus stel je voor: op de klompen,in de winter, dwars door de polder over Leuven. En de klanten lagen verspreid van Boveneind tot Benedeneind.

Als jongste mag hij de school wel afmaken. Op de oven werkte hij als aankomend stalknecht, maar hij heeft ook nog bij de boer gewerkt. Maar op 29 oktober 1919 houdt hij het voor gezien en gaat werken op een betonfabriekje, de latere Betondak. Dit ligt dan nog aan deze kant van de Linge tegen de brug van Ceelen, waar nu zo ngeveer de oprit naar de brug ligt.

Vanwege een enorme groei verplaatst zich de fabriek naar Arkel, wel een stukje verder.De eerste jaren heeft Mijndert gezelschap van broer Gerrit. Samen op de fiets ook ’s winters. De ene heeft dan koude handen, de ander altijd koude voeten. Wie wat heeft, vermeldt de historie niet, maar met zijn tweeën hebben ze het lekker warm. Of Gerrit ook meeverhuist naar Arkel,is niet bekend.

Mij blies ook zijn partijtje mee bij de chr. muziekvereniging ‘Harp en Luit’, welke de repetitie altijd begon met ‘een psalmke Davids voor den opperzangmeester”. Volgens de overleveringen speelt Mijndert piston, het instrument past wel bij hem. Het gaat hem niet gemakkelijk af en daar kan hij zich dan vreselijk over opwinden.Hij is een echte Keijnemans, qua formaat en toch ook wel qua karakter.

Flora Verdoorn

Op 20 december 1925 trouwt Mijndert met Flora Verdoorn. Zij is de dochter van de schipper van de zandzuiger ‘Prinses Juliana’. Zij gaan wonen aan de Dam in Arkel. In 1927 laat hij een huisje bouwen in de Folkertstraat voor de prijs van f.2250,-. De grondprijs ligt dan op f.1,80 de m2. Een gedeelte van het geld,f.1300,-, leent hij bij zijn broer , ‘rijke’ Dirk en oom Jan, die f.800,- hypotheek verleend. De rente is 5%. De afbetaling is vastgesteld op bedragen van f.5,- tot f.20,- . De verdienste van Mij is dan f.20,- per week. >Flora en Mijndert worden door ’s Heeren goedheid verblijd met de geboorte van een zoon: Mijndert-Jan, geboren 11 juli 1953. Jan vindt zijn loopbaan in het onderwijs en sluit zijn werkzame leven af als directeur van de PABO, eerst in Gorinchem en later in Dordt. Hij trouwt met: Maaike Pieternella Slob, geboren 09 januari 1931

Op de betondak verricht Mijndert allerlei werk, o.a. op de palenafdeling. Dat is goed maar zwaar werk, als walbaas heeft hij het later beter. Hij regelt dan het laden en lossen van de schepen. Een poosje zien we hem nog zitten aan de poort als concierge tot hij tenslotte magazijnmeestre wordt. Ook in de crisisjaren zit Mij nooit zonder werk, maar het verhindert hem wel ondanks de cursussen die hij volgt nog ergens anders aan de slag te komen. Als echte Keijnemans is hij niet erg technisch, een rijbewijs heeft hij nooit gehaald. Toch gaat hij een keer met een auto op pad. Het gaat vreselijk goed tot de Arkelse Kerk. Hij komt de bocht niet goed in of uit, maar hij belandt in de berm en staat rechtop tegen boom. Einde van het autorijden van Mijndert. Later rijdt hij wel mee en bouwt op Schiphol mee aan een hal die met een betondak wordt afgedekt, een mooie opdracht. Ook een beetje de doorbraak van de betonindustrie. Mij heeft daarbij een leidinggevende functie.

Mijndert overlijdt na een wel zeer arbeidzaam leven op 19 september 1972 en ligt begraven op de algemene begraafplaats in Arkel. Zijn vrouw Flora Verdoorn overlijdt op 12 december 1986 in het Bejaardentehuis “Goezate” in Werkendam in de ouderdom van 82 jaar en ook zij wordt begraven in Arkel.