Voorwoord

Voorwoord

De familie Keijnemans is onlosmakelijk verbonden met "den oven", de steenfabriek van Heuff en Co, waar zij geboren worden, wonen, werken en overlijden.
Tegen deze achtergrond is het volgende verhaal geschreven. Zij werken in de klei , doen dienst als stalknecht , sporen grond , stoken de veldoven en later de oven,
varen voor Heuff en voeren zand aan, bedienen de pers, snijden de stenen op, lopen 's nachts te matten, rijden gedroogde stenen per locomotief naar de kamers,
zetten stenen in, kruien uit en sorteren, laden stenen in schepen en later op vrachtauto's, onderhouden de machines, ontwikkelen verder het proces,
zetten mee de automatisering op, houden het zandbedrijf met zijn zandzuigers en overige schepen bij en vaarklaar, runnen m.n. het praktische gedeelte van de steenbakkerij
en zitten op de 'receptie' en doen administratief werk.
Kortom, je komt ze op de gehele fabriek tegen. Ovenvolk met hart voor het bedrijf en trots op het product,de bekende en gewaardeerde "Heuffsteen' welke wordt geproduceerd, de 'H' staat voor kwaliteit.

Het duurt lang voor deze noeste arbeid wordt gewaardeerd en op waarde wordt geschat. Het verhaal van de steenfabriek plaatsen we in een economische slechte tijd
waarin de industriŽle revolutie begint, een tijd van ups en downs. De arbeiders, de vrouwen en de kinderen zijn vaak de speelbal in het productieproces.
Er is nauwelijks een alternatief in de regio.

De "Heer en de Baas" regeren met ijzeren hand, soms zelfs vuist en het werkvolk, ja zelfs de gezinnen, volgen over het algemeen slaafs, in vaak volledige afhankelijkheid.