De heer Dirk Brugmans (1950) uit Nederhemert ontving in de St. Maartenskerk in Zaltbommel de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inspanningen voor de samenleving.

Hij was van 1987 tot 1997 bestuurslid van St. Adullam, een stichting voor gehandicaptenzorg die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2000 is de heer Brugmans vrijwilliger bij de Reumapatiëntenvereniging (RPV).
Hij is secretaris van het jaarlijkse Reumatologieoverleg,
* is betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse reisje van de vereniging,
* is verantwoordelijk voor de logistieke zaken van het verenigingsblad
* en stimuleert groepsoefentherapie.

Het bevorderen van lotgenotencontact staat ook hoog in het vaandel van de heer Brugmans. Decorandus brengt maaltijden rond van Tafeltje Dekje in Aalst, Nederhemert en Delwijnen en coördineert de rijlijsten van Aalst en Nederhemert.

De heer Brugmans is sinds 2006 voorzitter van 't Hèmerts Visserskoor. Naast het voorzitterschap verzorgt decorandus de optredens in bejaarden- en verpleeghuizen, bezoekt decorandus zieke koorleden en was hij de grote promotor van een benefietconcert, gegeven door het koor, om geld in te zamelen voor twee gehandicapte meisjes die in Malta wilden deelnemen aan het kampioenschap rolstoeldansen.

Daarnaast is decorandus sinds 2005 vrijwilliger bij zorgcentrum 't slot in Gameren, was hij reservist bij de politie, nam deel aan de medezeggenschapsraad van de Emmamavo en het Willem van Oranjecollege en aan de dorpsraad.

Verder was de heer Brugmans medeoprichter en bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nederhemert