Oude bakkerij annex secretarie Nederhemert-Zuid

img Dit huis werd gebouwd van stenen uit de afgebroken weermuur, eerst als bakkerij. Maar ongelukkig genoeg brak er al snel brand uit, zoals zelfs in de Haarlemsche Courant van 8 mei 1759 werd vermeld:

“Gisteren namiddag ten 3 uuren is alhier een vreeselijke brand ontstaan aan het Huijs van den Bakker, waardoor binnen
3 uuren drie Huizen met derzelver schuuren en een Hooiberg in de Assche is geraakt, waaronder het Huijs van den Predikant,
dewelke daaruijt niets heeft kunnen bergen als zijn Familie; ook is een Koebeest, een Kalf en een Varken verbrand.
Daar is een Brandspuijt uijt Heusden na toe gezonden met eenige Burgers, dewelke het hebben gebluscht en belet dat de
Kerk en verdere Huijzen niet aan brand zijn geraakt.”

De brand begon dus hier, waarschijnlijk doordat de bakker de as van het musterdhout waarmee hij zijn oven verwarmd had,
niet zorgvuldig genoeg uit de oven gehaald had. Maar door de harde wind raakte de hooiberg die hiernaast stond en ook het huis
van Wouter Vos in brand. Daarna ging zelfs de Pastorie op de Meurswei in vlammen op.
Wouter Vos bouwde een nieuw huis op dezelfde plaats, dan had hij nog plezier van zijn oude kelder.

De dominee kwam op Wielestein, maar de kerkelijke archieven waren voor eeuwig verloren.
De dominee maande nog wel zijn gemeente om alle bekende doop- en trouwgegevens te komen brengen,
maar uit de aantekeningen blijkt dat dit alleen werd gedaan door de gemeentebode en enkele notabelen uit het dorp.
Overlijdens werden al helemaal niet meer gemeld, dat was allemaal achter de rug.

secratarie Nederhemert Zuid 02 (93K) Het huis van de bakker, nog steeds eigendom van de Heer van Hemert, werd daarna verhuurd aan allerlei mensen,
ook beurtschipper Otto Vos en zijn zoon Jacob Machiel Vos hebben er gewoond.
In de 20 eeuw was er ook de secretarie van het dorp gevestigd.
Dat wil zeggen dat de gemeentesecretaris er enkele ochtenden zitting hield en dan met zijn papieren ,
die verder in het gemeentehuis werden bewaard, naar hier kwam. Sinds 1981 woont er de voormalige veerman
Piet van Liempt en zijn vrouw Margriet Vos. Zij hebben het huis zorgvuldig gerestaureerd.

Bron: Wandeling over het Eiland Nederhemert-Zuid, geschreven door Trees Blom.