Jantje Antoinetta Keijnemans (Net)

Zij wordt reeds het jaar geboren op 23 augustus 1903. Haar moeder staat erop dat ze naar haar familie vernoemd wordt, om en om. Eerlijk duurt het langst! Naar haar zusje Janette, die vroeg overleden is en naar Jantje van Weelden, een vroeg overleden zusje van opa Jan van Weelden (in 1850 op 8 jarige leeftijd overleden). Als opa Dirk naar het gemeentehuis moet om ‘het kaind aan te geven’, is opoe nog maar net uit de naamgeving. Opa interesseert het niet zoveel : “As het kaind maor een naam heeft". In het trouwboekje lezen we de bovenstaande naam. De Ja… maakt plaats voor Antoi…. en de rest blijft hetzelfde. Je vraagt je dan af waar haalt opoe de Antoinetta vandaan. Wel die naam is ze tegengekomen aan moederskant, van Van Zuidam. Maar dat was Anthonetta.

Opoe maakt er bij haar tweede nog heel wat werk van, later gaat dat eenvoudiger. Het maakt overigens wel uit waar je woont. In Herwijnen is het Trieneke, later Trien, maar in Vuren Trijn, zo ook Netje tegenover Net. Netje heeft, als oudste, heel wat afgesloofd om haar moeder te ontlasten. In het huishouden doet opa niets. Hij werkt van de vroege morgen tot de late avond en in de nacht. Netje heeft meer op met haar familie in Herwijnen en met de Leeuwen en de liefde is wederzijds. Ze komt er vaak met haar kinderen bij tante Driek en ome Aai, tante Han en ome Sijmen, tante Mie en ome Dirk en bij tante Jen en ome Johan.

Dirk is in de campagnetijd de hele dag in de weer op de oven, heeft daarbij een groot stuk land om de hongerige magen te vullen. Hij gaat daar altijd met de kruiwagen naar toe. Op de dijk gaat hij bij ‘Japke van Vliet’ met een stoep naar beneden en komt dan op de rietput. An en Jan wonen tegenwoordig op die Rietput. Hij huurt het land van baas Spies, die de hele hoek heeft gekocht. Het gaat vooral om de aardappelen. Hij teelt er blauwen, soms kralen en vooral witte zeeuwen. Vuren heeft zelfs een beurs voor de aardappelhandel, maar daar komt opa niet, zoveel heeft er ook niet. Daarbij fokt hij een koppeltje varkens voor de slacht en de verkoop.

Ja, Netje is ijverig en gaat al vroeg bij een boer de was doen, ze moet op een stoel gaan staan om erbij te kunnen. Op 11-jarige leeftijd staat ze al tussen en in de hutten om de stenen op te snijden, stenen op hun kant te zetten om ze beter te laten drogen. Op de loonlijst komen we haar echter niet tegen. Jan krijgt er een kleinigheid bij, 25 cent per dag, voor haar werk.. Maar ja het is toch allemaal één pot nat, alle geld dat verdiend wordt, gaat in het "rooie kisje" en opa is de kassier. De huur voor een fabriekshuis ligt bij Heuff in die tijd op 80 cent per week en dan helpt elke cent, hoewel Opa heeft als stoker vrije huur.

 

Net trouwt op 25 maart 1927 in Vuren Marinus de Leeuw, de zoon van Johannes Cornelis (Hannes) de Leeuw en Aaltje van Aalsburg en geboren op 24 januari 1902 in een molen op Vogelswerf achter het latere ‘watermachien.’ Eerst huren Rinus en Net een huis van de fabriek, verhuizen dan naar het jachthuis op het Boveneind en tenslotte kopen ze ‘De Roskam’ een voormalig café. Opa Dirk zet bij de openbare verkoop in en legt beslag op de woning voor f.1100,-. Dirk is de financier. Ja, opa heeft geld. Daar komt heel wat binnen. Rinus en Net behoeven geen rente te betalen. Johan van Japkes verhuist het gezin met paard en wagen, maar Anneke is er nu ook bij. Jo zit naast de ‘chauffeur’ op de bok met in zijn armen een bont geitje dat mee verhuist, misschien wel een bonte bok. En het arme beest leeft tot Rinus het de kop afsnijdt. Gijs de Koning heeft het geleverd. Een lekker en puik stukje vlees, puur natuur! Echt bokkenfeest!

Rinus leert, zoals al zijn broers, enkele jaren voor een baan bij de politie, maar Netje ziet dat milieu helemaal niet zo zitten. ”Blijf maar op de oven!!”

Bij de muziek zien we hem al gauw op de foto staan, op de bariton en later op de pauken. De brandweer is een andere passie, zijn verantwoording is de spuit.Verder heeft hij de functie van Kerkvoogd en diaken vervuld en zien we dat hij bij het bestuur van de lagere school betrokken is. Altijd in de weer! Overal bij betrokkenen! Jantje ziet dat zo niet zitten, niet op de muziek, niet aan de zang, zelfs niet op de vrouwenvereniging. Ik herinner mij daar weinig van, misschien op latere leeftijd. Haar start in het leven is een belemmering geweest die kant te ontwikkelen. Ze gaat buitengewoon graag naar de familie en ze staat daarvoor, zoals van jongs af aan, altijd klaar. Ja, wel ‘bij leven en welzijn’. Ze springt overal in en ze lapt zelfs nog op hoge leeftijd de ramen bij de kleinkinderen. Gelukkig ! Maar vergis je niet, het is wel een Keijnemans. Aan de Mildijk slijten ze de laatste jaren en ze kopen dat huis van …… baas Spies.

Ook Rinus heeft op de fabriek alle stadia doorlopen, in 1938 staat hij te boek als 2e machinist en naals chef machinist. Aan dit werkzame leven komt een eind op 10 december 1989, 86 jaar oud en ze wordt door de familie naar haar laatste rusplaats begeleid in de hoop :“in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen”.. Rinus is dan al weer 6 jaar overleden op 1 augustus 1983 in de verwachting: “Ik zal in het Huis des Heren blijven in lengte van jaren".

In de verschillende aardse huizen worden geboren:

1. Johannes Cornelis (Jo) de Leeuw op 31 juli in 1927. Voor hem is het een uitje met vader bij het Fort over te steken naar het Munnikenland waar de klei wordt afgegraven. Begin jaren vijftig neemt hij het winkeltje van tante Han over en wie is de geldschieter: Opa Dirk, zonder rente. Hij trouwt op 26-04-1953 met Hendrika Johanna (Riek) van Eck, welke overleden is op 8 maart ’94 in Lage Zwaluwen.

Ze krijgen drie kinderen:
a Marinus (Rinus) de Leeuw, d.d. 18 juni 1954, de zelfstandige interim machinist trouwt met Leida Kooiman op 14-02-‘54 en ook zij krijgen er drie: 
* Natasja de Leeuw, d.d. 04-09-’72. Zij trouwt met Wilco de Frel en hieruit wordt geboren: Jelmer de Frel op 24 september 1995. Uit het tweede huwelijk van Natasja met Tommie Weber is geboren Nienke Weber op 24-09-2003
* Christa de Leeuw is van 25 februari 1977
* Ilona de Leeuw, wordt op 07-02-’81 geboren en zij woont samen met John Timmerman van 30-08-’81

Marinus heeft thans een nieuwe relatie.

b. Bastiaan (Bas) de Leeuw d.d. 02-08-59, ’Head …’ bij de United Nations in Parijs. Hij trouwt met Doris Gaetke, geboren op 08-04-’62 in Wismar bij Rostock in het toenmalige Oost-Duitsland , op 03-01-1997. Zij hebben een zoontje: 
* Danian de Leeuw van 31-01-1999,St Germain an Laye bij Parijs

c. Antoinette Johanna (Anjo) de Leeuw d.d. 24-04-’64, ambtenaar trouwt met Christ de Jong (03- 05-’61 ) ,graficus.  Anjo en Christ hebben twee zonen:
* Johannes Marinus (Jeroen) de Jong, d.d.24-06-1987, student aan de Erasmusuniversiteit
* Marinus Johannes (Mark) de Jong d.d. 10-02-‘92


2. Anneke de Leeuw is in 1931 op 7 maart geboren in het Jachthuis van de Virulys. Met haar vriendin Jannie de Leeuw maakt ze dikwijls de oversteek naar de kleiputten aan de overkant en haar vader aan de riemen van de roeiboot. Zij wordt verkoopster en trouwt met Jan Verzijl geb. 09-12-1930 , de bedrijfschef van de kalkzandsteen- en lichtbeton-fabriek en zij worden de trotse ouders van:
a. Elisabeth ( Elly) Verzijl; geb.op 07-07-1953, de verkoopmedewerkster. Zij huwt met Bert Sterk Haar tweede huwelijk is met Arie Cornelis (Arie) Moerkerk, chemicus, uit Arkel. Uit het tweede huwelijk wordt geboren:
* Bram Moerkerk, elektricien, die binnenkort gaat samenwonen met Antje van der Vliet

b Jantje Antoinette (Nettie) Verzijl, geb.22-06-1955,de assistent-makelaar,die trouwt Jo de Kock, waaruit geboren zijn:
* Annemieke de Kock, d.d. 05-01-1979. Zij is verkoopster
* Dirk Jan de Kock, 05-08-1981. Hij is chauffeur.

3. Dirk de Leeuw In 1936 op 11 januari in de Roskam aan de Bossestoep geboren. Hij werkt in de vijftiger jaren ook op de oven voor een vakantie baantje als locorijder en vervoert de droge stenen vanuit de hutten naar de kamers of naar de ‘kap’. Maar zijn kennismaking met Heuff is al op vijfjarige leeftijd als hij met vader Rinus meegaat naar het Munnikkenland om als medepassagier de grond, geladen in kiplorries, te vervoeren naar het stort. De grond wordt daar op een platte bak ‘gestort’ (vandaar de naam ‘stort’) om vervolgens achter het sleepbootje "De Munnik’ naar de overkant te worden gevaren. Later is hij leraar, of zoals Trieneke het uitdrukte ‘mèster’. Op 28 december 1960 wordt het huwelijk voltrokken met Pieternella (Nel) van Weelden, geboren 13-12-‘35. Haar overgrootmoeder is Knelemeu van Weelden die ook op de oven woonde. Hun vier kinderen zijn:
a. Huibert Marinus(Huub)de Leeuw, d.d. 26-11-’61, wordt leraar Hij neemt tot wettige echtgenote Antonia(Antoinette)Joppe (d.d. 14-09-1971) op 04-04-1996,administatief medewerkster. Zij hebben twee kinderen:
* Kim de Leeuw geb.08-09-1997 geb.Dordrecht
* Nienke de Leeuw geb.22-06-1999 geb.Dordrecht

b. Maria Antoinette de Leeuw d.d. 30-12-1962, kapster,’gehaald’ door Geert van Han Keijnemans-Roza, een echt Kielemanneke volgens de baakster en zij trouwt op 4 september 1992 de man van haar dromen André van der Heiden (geb. 16-06-1961), magazijnchef

c. Pieternella Catharina (Petra)de Leeuw op 24-08-1965,onderwijzeres, is gehuwd met Michiel Corneliszn (Michiel) de Ruijter d.d. 12-08-1965, leraar en zij zijn in het gelukkige ‘bezit’ van drie kinderen:
* Cornelis Dirk(Koen)de Ruijter geboren 25-06-1995
* Pieternella Anniek(Noël)de Ruijter geboren 30-06-1997
* Anne Michelle(Anne)de Ruijter geboren 30-06-1997

d. Marinus (Ries) de Leeuw d.d. 19-09-1970, technisch ing., heeft een eigen onderneming. Hij is getrouwd is 11 september 1998 met Chantal Merkx (geb.19-03- 1 974), kapster