In het begraafboek van de algemene begraafplaats te Dordrecht staat:
31-12-1846 Johannes Henricus Ippel, (veld) K, 30 jaar
31-12-1846 Arie Thomas Keijnemans, (veld) K, 29 jaar
31-12-1846 Cornelis de Knegt, (veld) K, 33 jaar
31-12-1846 Adrianus van der Schoot, (veld) K 27 jaar

Deze vier laatste lijken zijn ter doodgebragt,
Welke op den 28 December 1846 namiddag om 12 uuren.

- overlijdensakte nr. 793 30-12-1846
Adrianus van der SCHOOT, 27jaar, arbeider, geboren en wonende te Werken gemeente
Werkendam, getrouwd met Lijntje Kroos, zoon van Jan van der Schoot (+) en
Teuntje Kinderman, wonende te Werken.
overleden 29-12-1846 12 uur

- overlijdensakte nr. 794 30-12-1846
Cornelis de KNEGT, 33 jaar, koopman, geboren Dussen wonende te Werken gemeente
Werkendam, ongehuwd, zoon van Cornelis de Knegt (arbeider) en Aartje
Biesheuvel, beiden wonende te Werken gemeente Werkendam
overleden. 29-12-1846 12 uur

- overlijdensakte nr. 795 30-12-1846
Johanes Henricus IPPEL, 30 jaar, winkelier, geborenen wonende te Werken gemeente
Werkendam, gehuwd met Pieternella van Katwijk, zoon van Johannes Ippel
(bouwman) en Jacomina Bras, beiden wonende te Werken gemeente Werkendam
overleden 29-12-1846 12 uur

- overlijdensakte nr. 796 30-12-1846
Arie Thomas KEIJNEMANS, 29 jaar, varensgezel, geboren en wonende te Werken gemeente
Werkendam, ongehuwd, zoon van NN, de moeder Maaike Keijnemans, arbeidster,
wonende te Werken gemeente Werkendam
overleden 29-12-1846 12 uur

aktes ondergetekend door Th. Heijbeek, J.C. Jansse, van der Elst van Bleskensgraaf