De laatste doodstraf in Dordt.

Bij onze speurtochten naar de herkomst van de familie Kei(j)nemans kwamen we al gauw het bericht van De laatste doodstraf in Dordt tegen. Het bericht gaat over het ophangen van 4 ter dood veroordeelden, waaronder een Arie Thomas Keijnemans, in Dordrecht.

Uiteraard wekte dit bericht verbazing en verwondering. Een Keijnemans ter dood gebracht? Dat was nog al wat en riep veel vragen op: 

Waar zat de verbinding van Arie Thomas met de Kei(j)nemansen? 
Van wie was Arie Thomas Keijnemans een zoon? 

In de loop van de tijd hebben we er enig onderzoek naar gedaan. We weten dat er gratieverzoeken zijn gedaan door de familie. Helaas werd er geen gratie verleend. Kunnen we deze verzoeken nog vinden?

Opvallend is dat er van Keijnemans wordt gesproken, terwijl Keinemans meer gebruikelijk was in die tijd. Dit gaf voor ons aanleiding om nog eens verder te kijken. Daarbij ontdekten we dat het waarschijnlijk gaat om een man die Arie Thomasse Kindermans heette. De vraag blijft echter wanneer de naam Kindermans veranderde in Keijnemans.

Een ding hebben we al wel opgehelderd. De vraag hoe de K(e)ijnemansen in De Werken terecht kwamen. Heel eenvoudig. Door een huwelijk!

Kortom nog voldoende om ons onderzoek voort te zetten. Zodra we meer weten maken we dit op de site bekend!